Konkursi

DM Drogerie markt: DM inkubator

DM drogerie markt d.o.o. za trgovinu Beograd u saradnji sa USAID Projektom za konkurentnu privredu, Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i Nacionalnim udruženjem za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica, realizuje projekat koji ima za cilj podršku domaćim proizvođačima u razvoju i plasmanu proizvoda na domaćem tržištu preko lanca DM prodavnica.

U okviru ovog konkursa biće izabrano minimalno novih 20 proizvoda (tokom maja 2019. godine), koji do sada nisu uvršteni u ponudu niti jednog trgovinskog ili HORECA objekta koji posluje u Srbiji. Osim potpune marketinške podrške i promocije odabranih proizvoda kroz dm i eksterne kanale oglašavanja i plasiranja proizvoda kroz dm prodajne objekte na čitavoj teritoriji Srbije, „dm inkubator“ će odabranim proizvođačima omogućiti da dodatno unaprede svoje proizvode kroz programe savetovanja i mentoring dobavljača, redizajna ambalaže i primene najsavremenijih brend strategija razvoja proizvoda tokom projekta.

Oblasti podrške: Poziv za prijavu je namenjen proizvođačima koji imaju ideju za novi, inovativni, kvalitetni, poželjno organski domaći proizvod ili proizvod sa delimičnim organskim sastojcima koji se proizvodi ili planira da se proizvodi u Srbiji od pretežno domaćih sirovina, i to iz segmenta:

  • hrane,
  • dodataka prehrani,
  • kozmetike, odnosno proizvoda za negu i lepotu koji sadrže komponente voća, povrća ili lekovitog bilja.

Ko može aplicirati: 

 

1) Privredni subjekti, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Registrovani na teritoriji Republike Srbije, u APR-u RS
  • Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, do datuma objavljivanja konkursa
  • Da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti
  • Da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutrije
  • Zadovoljavaju sve standarde i zahteve koji su propisani pozitivnim propisima Republike Srbije (Zakonom o trgovini, Zakonom o hemikalijama, Zakonom o bezbednosti hrane) i da ispunjavaju sve zahteve HACCP kodeksa, Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, Zakona o upravljanju otpadom ….itd, kao i druge propise kojima se reguliše oblast rada ovog privrednog društva, te da isto redovno prati i usklađuje svoje poslovanje sa izmenama koje nastaju u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije.

2) Privredni subjekti koji imaju gotove proizvode ili proizvode koji su u fazi mogućeg testiranja, a koji su proizvedeni u Srbiji i nisu plasirani na tržištu Srbije. Pravo učešća na konkursu nemaju proizvodi koji su već u prodaji u trgovinskim i Horeca objektima u Srbiji.

3) Proizvodi i proizvodi u razvoju moraju sadržati u određenom procentu voće, povrće ili lekovito bilje poreklom iz Srbije, u skladu sa zakonskim regulativama, pratećim aktima i pravilnikom, uz prednost proizvoda kod kojih je komponenta voća, povrća ili lekovitog bilja porekom iz Srbije sertifikovano organska. Proizvodi sa fokusom su iz segmenta hrane, dodataka prehrani ili kozmetike – proizvoda za negu i lepotu.

4) Proizvodi i proizvodi u razvoju, u finalnoj fazi proizvodnje, a pre plasiranja proizvoda, moraju biti s rokom trajanja ne kraćim od 12 meseci za prehrambene proizvode i 18 meseci za neprehrambene.

5) Proizvodi i proizvodi u razvoju ne smeju da imaju poseban temperaturni režim i moraju biti prikladni za skladištenje na temperaturi do 25˚C.

6) Proizvode i proizvode u razvoju, u finalnoj fazi proizvodnje, a pre plasiranja proizvoda, mora da prati kompletna dokumentacija prema važećim zakonskim regulativama RS (laboratorijske analize (mikrobiološke/toksikološke), ispravna deklaracija itd.).

 

Napomena: Prijave se podnose pismenim putem ili online preko platforme www.dm-inkubator.rs, u periodu od 01.10.2018. do 30.11.2018.

0