Konkursi

IKEA Srbija, masterCard i Fondacija Ana i Vlade Divac: Konkurs „Ja sam ODVAŽNA“

Cilj programa: Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju položaja žena u radnom i društvenom okruženju, gradeći ravnopravnost žena i kod kuće. Specifični ciljevi podrazumevaju: 1. Otvaranje novih radnih mesta za žene kroz davanje grantova i mentorsku podršku, 2. Povećanje kapaciteta i veština žena za aktivno angažovanje i učešće na tržištu rada, i 3. Podizanje svesti javnosti i pokretanje javne rasprave o rodnoj ravnopravnosti, održivom razvoju i međusektorskoj saradnji.

Biće podržani projekti subjekata koji imaju registrovanu proizvodnu delatnost subjekata, u oblastima:

 • Proizvodnje igračaka,
 • Tekstilni proizvodi,
 • Stari zanati,
 • Hrana,
 • Pića/sokovi/sirupi,
 • Ukrasni/upotrebni predmeti,
 • Proizvodi za decu i sl.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nabavka opreme, mehanizacije ili usluga, ukoliko odgovaraju tržišnim cenama;
 • Nabavka potrošnog materijala i materijala potrebnog za realizaciju projekta;
 • Informisanje, promocije, oglašavanje, štampanje itd;
 • Dobijanje i potvrđivanje sertifikata, standarda, licenciranje, registrovanje brenda i drugih prava industrijske svojine.

Ključni kriterijumi za odabir projekata:

 1. Uticaj na zapošljavanje žena,
 2. Relevantnost i kapaciteti za ostvarenje poslovnog napretka,
 3. Održivost nakon isteka projekta.

Iznos bespovratnih sredstava: 5.000 – 7.000 EUR

Minimalno su-finansiranje: n/a

Period implementacije projekata: n/a

Ko može aplicirati: registrovani pravni subjekti u vlasništvu žena, oni koje vode žene ili pravni subjekti koji među zaposlenima imaju najmanje 50% žena, a da su registrovani u Agenciji za privredne registre ili upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava najmanje 2 godine od dana raspisivanja konkursa:

 • Mikro preduzeća
 • Zadruge, poljoprivredna gazdinstva
 • Preduzetnik/ca
 • Preduzeća koja zapošljavaju marginalizovane i socijalno ugrožene žene
 • Udruženja građana koja imaju misiju da unapređuju ekonomsku samostalnost i položaj žena u društvu, a imaju komercijalnu aktivnost koja zapošljava žene.

Napomena: prijave sa obaveznom pratećom dokumentacijom podnose se popunjavanjem on-line forme na adresi: https://www.emailmeform.com/builder/form/Zc3QVdyF16J2TPbG89

0